De op deze website getoonde informatie wordt door Vos Media ApS met uiterste zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Vos Media ApS verstrekt door middel van deze website louter informatie over de producten die door Vos Media ApS worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.
Vos Media ApS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Vos Media ApS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van easytan.dk opgenomen informatie en prijzen.

Hoewel Vos Media ApS alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Vos Media ApS niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.
Verwijzingen naar sites die niet door de Vos Media ApS worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Vos Media ApS uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Vos Media ApS worden onderhouden wordt afgewezen.